Turun Herkku Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
1 REKISTERINPITÄJÄ

Turun Herkku Oy (2863754-8), Stålarminkatu 33, 20810 Turku. Puhelin 0 40 510 3759

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Karita Ahlstrand, karita.ahlstrand@turunherkku.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä laskutus. Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Turun Herkku Oy:lle tehdessään tilauksen Turun Herkku Oy:n verkkokaupassa tai liittyessään postituslistalle. Henkilötietokäytäntö koskee myös asiakkaita, jotka ovat laskutusasiakkaina Turun Herkku Oy:n myymälässä.

Rekisteri sisältää vain Asiakkaan itse luovuttamia tietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: laskutuksen, raportoinnin, tilausten, toimitusten, reklamaatioiden, perinnän, toiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedot sisältävät tai ne voivat sisältää:

•                        Asiakkaan nimi
•                        Sähköpostiosoite
•                        Laskutusosoite
•                        Postitusosoite
•                        Puhelinnumero
•                        Tilauksen tiedot
•                        Tilaushistoria

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Asiakkaan henkilökohtaisesti antamat tiedot myymälässä tai nettisivuilla. Tietoja saadaan myös asiakkaan tehdessä tilausta tai luodessaan asiakastiliä Turun Herkku Oy:n verkkokaupassa. Asiakas voi myös lisätä tai täydentää tietojaan sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet

Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa. Turun Herkku Oy:n verkkosivut käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä jotain muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joilla työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muina suojakeinoin.

 

9 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Turun Herkku Oy voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää tuotteiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä ja kohdentaa asiakasviestintää oikein. Profilointia voidaan hyödyntää asiakasviestinnässä esimerkiksi asiakkaan tilaushistorian perusteella.

 

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietojaon talletettu Turun Herkku Oy:n asiakasrekisteriin.

Rekisteröity voi myös tehdä tarkastuspyynnön. Se tulee tehdä kirjallisesti pyytämällä info@turunherkku.fi sähköpostiin.

 

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tai käyttäjän pitää oma-aloitteisesti itse oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tietonsa silloin kun tämä on mahdollista. Toimenpiteet pitää tehdä ilman aiheetonta viivästystä, kun rekisteröity tai käyttäjä on itse havainnut virheen tai saanut tiedon virheestä.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa kirjallisesti info@turunherkku.fi sähöpostilla.

 

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Suostumuksen peruutus:

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Oikeus tulla unohdetuksi:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kaikkien häntä koskevien henkilötietojen poistamista Turun Herkku Oy:n asiakasrekisteristä asiakassuhteen päätyttyä.

Pyyntö suostumuksen peruuttamisesta tai henkilötietojen poistamisesta tehdään ilmoittamalla tästä Turun Herkku Oy:lle kirjallisesti osoitteeseen info@turunherkku.fi

 

Omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä pyynnöissä Turun Herkku Oy toteuttaa pyynnöt yhden kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Turun Herkku Oy:llä on tietosuoja-asetuksen perustella mahdollisuus kieltäytyä pyynnöstä, mikäli rekisteröidyn esittämä pyyntö on perusteeton tai kohtuuton, kuten toistuvasti tapahtuvat pyynnöt omien tietojen tarkastukseen. 

 


 

Turun Herkku Oy

Stålarminkatu 33, 20810 Turku

puhelin 040 510 3759, y-tunnus 2863754-8 

© 2020 Turun Herkku Oy, Oiva-raportti

Facebook kilpailujen ja arvontojen säännöt

Turun Herkku Oy

Stålarminkatu 33, 20810 Turku

puhelin 040 510 3759, y-tunnus 2863754-8 

© 2021 Turun Herkku Oy, Oiva-raportti

Facebook kilpailujen ja arvontojen säännöt

  • Facebook
  • Instagram
oiva_logo.jpg